Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

Black-Eyed

Zobaczyłem światło,

więc przyszedłem.

Zadzwoniłem i otworzyłaś.

 

Nie przyszedłem rozmawiać,

nie przyszedłem się kłócić,

 

nie przyszedłem prowadzić

odwiecznej wojny. Ja

przyszedłem się kochać,

przyszedłem tu umrzeć.

Reposted bykmicic0419imbirimbirjustanothergirlsoeasyitwasjustmyfate
Black-Eyed
Nie śnij się. Nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się.
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę
tuż po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby
ciebie odpędzić. 
— wyjątkowo ze wzajemnością.
Reposted byitwasjustmyfate itwasjustmyfate

October 26 2014

Black-Eyed
Black-Eyed
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
4605 d421
Black-Eyed
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted byNocturiadnienieeXYZ
Black-Eyed
A może ja nie mam serca? Może przyzwyczaiłem się do ciągłego bólu, który powstał na jego miejscu? Nie potrafię żyć w szczęściu i nawet kiedy los się do mnie uśmiecha, to podświadomie robię wszystko, żeby się nie udało.
— P. Sender
Reposted byimbirimbirsoeasyitwasjustmyfate
Black-Eyed
Rzeczy, o których się mówi najczęściej żartując, to są na ogół właśnie rzeczy, które sprawiają kłopoty; nie przyznajemy się do tych kłopotów, może z tajoną nadzieją, że właśnie osoba, z którą się rozmawia, słysząc że sobie żartujemy z tego, pomyśli, że to nieprawda.
— M.Proust

October 25 2014

Black-Eyed
Black-Eyed
4253 ca56
Reposted fromsherlock sherlock viaoopsiak oopsiak
Black-Eyed
7247 38af
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
8244 d476
Reposted fromoopsiak oopsiak
Black-Eyed
4912 cca7
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkim kłamstw.
— powtarzam po raz drugi.
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
3447 efaf 500
19. 
To moje przemyślonko życia i przyszło mi do głowy tak nagle, że musiałam je od razu tutaj wkleić, dlatego nie ma żadnego rysunku czy czegokolwiek :o
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie

September 22 2014

Black-Eyed
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viaeta eta
Black-Eyed
Ludzkość posiadła umiejętność tworzenia i słuchania muzyki na długo przedtem, zanim powstała mowa. Być może dlatego jej wpływ na ludzki umysł jest tak nieuchwytny. W naszych duszach błąkają się niejasne wspomnienia tych okrytych mgłą niepamięci wieków, kiedy ludzkość przeżywała swoje dzieciństwo.
— Arthur Conan Doyle, Studium w szkarłacie
Reposted byren-zen ren-zen
Black-Eyed
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach. Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru. Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
2808 c033 500
Reposted fromdistraacted distraacted
Black-Eyed
2102 45a9 500
no. najgorzej.
Reposted fromrol rol viaJamesEvans JamesEvans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl